Pierwsza pomoc

profesjonalne szkolenia

Poszerzamy ofertę naszej firmy o kursy pierwszej pomocy

OFERTA SZKOLEŃ

KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA FIRM ORAZ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

pierwsza_pomoc_kurs_1

Szkolenie skierowane przede wszystkim do pracowników firm oraz instytucji publicznych. Zgodne z Kodeksem Pracy art. 209 (zmiany od 18 tycznia 2009 r.); ustawy z 21 Listopada 2008 r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 146 2008 r.) pracodawca ma obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy. Organizujemy kurs podstawowy (5 godzin) lub rozszerzony (8 godzin). Podczas kursu omawiamy wybrane stany zagrożenia życia oraz organizujemy zajęcia praktyczne. Program kursu dostosowany jest do specyfiki pracy firmy lub instytucji.

KURS PIERWSZEJ POMOCY W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA DZIECI

pierwsza_pomoc_pediatryczna_2
Kurs pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów. Dzięki naszemu szkoleniu osoby sprawujące opiekę nad dziećmi zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną w celu udzielenia pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Nasze szkolenia spełniają także wymagania stawiane przez przepisy dla pracowników żłobków, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych. Kurs zakończony jest wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

kurs_pierszej_pomocy_dla_szkol_jazdy_3
Zgodnie z przepisem Art. 23 ust. 2 Ustawy o Kierujących Pojazdami. Szkolenie dla kierowców podczas kursów nauki jazdy obejmuje naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych. Program obejmuje omówienie najbardziej typowych sytuacji ze szczególnym zwróceniem uwagi a zagadnienia, których dotyczą pytania egzaminacyjne oraz zajęcia praktyczne. Część zajęć praktycznych odbywa się na wolnym powietrzu i obejmuje naukę zabezpieczenia miejsca wypadku oraz ewakuacja poszkodowanego z pojazdu. Kurs kończy się wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI

pierwsza_pomoc_naucycieli_kurs_4
Szkolenie skierowane dla pracowników instytucji oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami) Nowelizacja ustawy od marca 2018 r. nakazuje przeszkolenie wszystkich pracowników placówki oświatowej bez względu na zajmowane stanowisko. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Tego typu kurs jest zakończony wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA DZIECI

pierwsza_pomoc_naucycieli_kurs_4
Kurs przeznaczony dla najmłodszych odbiorców. Podczas kursu dzieci zostają zapoznane z podstawowymi umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Poziom zajęć dopasowany jest d o danej grupy wiekowej. Kurs dedykowany dla szkół i przedszkoli. Uczestnicy zajęć poznają numery alarmowe oraz uczą się postępowania w wybranych stanach zagrożenia życia. Istnieje również możliwość zorganizowania symulowanej akcji ratowniczej z udziałem karetki oraz pokazu sprzętu ratowniczego dla dzieci.

STANOWISKO NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY

stanowisko_piewszej_pomocy_6
Zorganizuj wspólnie z nami punkt nauczania pierwszej pomocy podczas Twojego festynu czy imprezy. Profesjonalny punkt nauczania stanowi dodatkową atrakcję i łączy naukę z zabawą. Doświadczona kadra naszych ratowników oraz profesjonalny sprzęt sprawią, że Twoja imprez będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla odwiedzających.

Sprzęt szkoleniowy

 • Fantomy osób dorosłych do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej
 • Fantomy osób dorosłych do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej z aplikacją oceniającą jakość prowadzonej resuscytacji krążeniowo oddechowej (możliwy osobny wydruk dla każdego uczestnika)
 • Fantomy dzieci do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej z możliwością nauki usuwania ciała obcego z dróg oddechowych.
 • Fantomy dzieci do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej z aplikacją oceniającą jakość prowadzonej resuscytacji krążeniowo oddechowej.
 • Pełnowymiarowy fantom człowieka do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej z elektroniczną weryfikacją jakości prowadzonej resuscytacji krążeniowo oddechowej, możliwością oceny tętna oraz przeprowadzenia defibrylacji.
 • Urządzenie do ćwiczenia umiejętności udrażniania dróg oddechowych przy zadławieniu u osób dorosłych
 • Automatyczne defibrylatory zewnętrzne do celów szkoleniowych
 • Sprzęt multimedialny (projektor, nagłośnienie)

Skontaktuj się z nami

przedstawimy dobrą ofertę!

 • +48 579 643 565
 • usł. bhp i szkolenia
 • Complex Kowalik
  ul. Polna 12 55-003 Wojnowice, gm. Czernica
 • NIP: 8842295862
  REGON:383564674

FORMULARZ KONTAKTOWY

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Complex Kowalik Piotr Kowalik z siedzibą w Wojnowicach przy ul. Polnej 12.
2. Celem zbierania danych jest wyłącznie kompleksowa i prawidłowa realizacja usług oferowanych przez Complex Kowalik.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia oferty i realizacji umowy/usługi oferowanej przez Complex Kowalik. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe pełna realizacja usługi (np. wystawienie faktury sprzedaży).
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.