Pierwsza pomoc

Oferta kursów z zakresu Pierwszej Pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla firm oraz instytucji publicznych

Szkolenie skierowany przede wszystkim do pracowników firm oraz instytucji publicznych. Zgodne z Kodeksem Pracy art. 209 (zmiany od 18 tycznia 2009 r.); ustawy z 21 Listopada 2008 r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 146 2008 r.) pracodawca ma obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy.

Organizujemy kurs podstawowy (5 godzin) lub rozszerzony (8 godzin). Podczas kursu omawiamy wybrane stany zagrożenia życia oraz organizujemy zajęcia praktyczne. Program kursu dostosowany jest do specyfiki pracy firmy lub
instytucji.

Kurs pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia dzieci

Kurs pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów.
Dzięki naszemu szkoleniu osoby sprawujące opiekę nad dziećmi zdobędą wiedzę teoretyczną i
praktyczną potrzebną w celu udzielenia pomocy
dziecku w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Nasze szkolenia spełniają także wymagania stawiane przez przepisy dla pracowników żłobków, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych. Kurs zakończony jest wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

Kurs pierwszej pomocy dla kandydatów na kierowców

Zgodnie z przepisem Art. 23 ust. 2 Ustawy o
Kierujących Pojazdami. Szkolenie dla kierowców
podczas kursów nauki jazdy obejmuje naukę
udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w
formie wykładów i zajęć praktycznych. Program
obejmuje omówienie najbardziej typowych sytuacji ze szczególnym zwróceniem uwagi a zagadnienia, których dotyczą pytania egzaminacyjne oraz zajęcia praktyczne.

Część zajęć praktycznych odbywa się na wolnym powietrzu i obejmuje naukę zabezpieczenia
miejsca wypadku oraz ewakuacja poszkodowanego z pojazdu. Kurs kończy się wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli

Szkolenie skierowane dla pracowników instytucji
oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami).

Nowelizacja ustawy od marca 2018 r. nakazuje przeszkolenie wszystkich pracowników placówki oświatowej bez względu na zajmowane stanowisko. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Tego typu kurs jest zakończony wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

Kurs pierwszej pomocy dla dzieci

Kurs przeznaczony dla najmłodszych odbiorców.
Podczas kursu dzieci zostają zapoznane z podstawowymi umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Poziom zajęć dopasowany jest do danej grupy wiekowej. Kurs dedykowany dla szkół i przedszkoli.

Uczestnicy zajęć poznają numery alarmowe oraz uczą się postępowania w wybranych stanach zagrożenia życia. Istnieje również możliwość zorganizowania symulowanej akcji ratowniczej z udziałem karetki oraz pokazu sprzętu ratowniczego
dla dzieci.

Stanowisko nauczania pierwszej pomocy

Zorganizuj wspólnie z nami punkt nauczania pierwszej pomocy podczas Twojego festynu czy imprezy. Profesjonalny punkt nauczania stanowi dodatkową atrakcję i łączy naukę z zabawą.

Doświadczona kadra naszych ratowników oraz profesjonalny sprzęt sprawią, że Twoja imprez będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla odwiedzających.

Sprzęt szkoleniowy

• Fantomy osób dorosłych do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej
• Fantomy osób dorosłych do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej z aplikacją oceniającą jakość
prowadzonej resuscytacji krążeniowo oddechowej (możliwy osobny wydruk dla każdego uczestnika)
• Fantomy dzieci do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej z możliwością nauki usuwania ciała
obcego z dróg oddechowych.
• Fantomy dzieci do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej z aplikacją oceniającą jakość
prowadzonej resuscytacji krążeniowo oddechowej.
• Pełnowymiarowy fantom człowieka do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej z elektroniczną
weryfikacją jakości prowadzonej resuscytacji krążeniowo oddechowej, możliwością oceny tętna oraz
przeprowadzenia defibrylacji.
• Urządzenie do ćwiczenia umiejętności udrażniania dróg oddechowych przy zadławieniu u osób
dorosłych
• Automatyczne defibrylatory zewnętrzne do celów szkoleniowych
• Sprzęt multimedialny (projektor, nagłośnienie)