dla firm i instytucji

Usługi bhp

O nas

Jesteśmy firmą, która kompleksowo podchodzi do Klienta. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
Nasza praca jest naszą pasją i wykonujemy ją z zapałem i zaangażowaniem.
Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do naszych Klientów.

Wychodząc naprzeciw potrzeb naszych Klientów, wyspecjalizowaliśmy się czterech rodzajach usług.

szkolenia UDT

obsługa wózków jezdniowych unoszących, platformowych, ciągnikowych, pchających
oraz
bezpieczne użytkowanie butli

szkolenia dla firm i instytucji

dla wszystkich branż i instytucji

ochrona przeciwpożarowa

szkolenia, audyty, instrukcje

Potwierdzeniem naszych kompetencji są certyfikaty i referencje.
Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami

przedstawimy dobrą ofertę!

  • +48 579 643 565
  • usługi bhp i szkolenia
  • +48 579 665 075
  • usługi budowlane
  • Complex BHP Kowalik
    ul. Polna 12 55-003 Wojnowice, gm. Czernica
  • NIP: 8842295862
    REGON:383564674

FORMULARZ KONTAKTOWY

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Complex Kowalik Piotr Kowalik z siedzibą w Wojnowicach przy ul. Polnej 12.
2. Celem zbierania danych jest wyłącznie kompleksowa i prawidłowa realizacja usług oferowanych przez Complex Kowalik.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia oferty i realizacji umowy/usługi oferowanej przez Complex Kowalik. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe pełna realizacja usługi (np. wystawienie faktury sprzedaży).
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.