Usługi z zakresu bhp

 • Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wstępne
 • Szkolenia bhp okresowe
 • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Szkolenia związane z rozwojem personelu
 • Opracowanie dokumentacji bhp zakładu pracy
 • Szkolenia z zakresu ppoż.
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 • Opracowanie instrukcji i procedur bhp
 • Pomiary środowiska pracy
 • Obsługa bhp kontraktów budowlanych
 • SZKOLENIA WSTĘPNE BHP:

dla nowozatrudnionych pracowników

 • SZKOLENIA OKRESOWE BHP:

– dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
– dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych
– dla pracowników administracyjno – biurowych
– dla pracowników na stanowiskach robotniczych
– dla pracowników służby zdrowia

NASI WYKŁADOWCY

W ciągu ostatnich 2 lat przeszkolili stacjonarnie ponad 3000 osób z różnych sektorów gospodarki. Szkolenia są dostosowywane do potrzeb grupy.
Przeprowadzamy swoisty, darmowy audyt na terenie firmy, by poznać zagrożenia w środowisku pracy.

Szkolenia organizowane są w formie:

 • Samokształcenia kierowanego – szkolona osoba otrzymuje materiały w formie skryptu *pdf. W dogodnym dla siebie czasie zapoznaje się z nimi, po czym  wypełnia załączony test, który jest podstawą wystawienia zaświadczenia.
 • Multimedialnej – na platformie Teams, Zoom lub podobnej. Szkolenia prowadzone są terminie dogodnym dla szkolonych osób. 
 • Stacjonarnie – w siedzibie naszej firmy lub w firmie Zleceniodawcy.

Zapewniamy bezpłatne konsultacje z wykładowcą w trakcie i po zakończeniu szkolenia.

o szkoleniowcu

Monika Kowalik

Specjalista ds. bhp, audytor ISO, inspektor ppoż.
> Zobacz profil zawodowy LinkedIn <

monika_kowalik_bhp
 • Specjalista ds. bhp z kilkuletnim doświadczeniem
 • Inspektor ppoż.
 • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Posiada doświadczenie we współpracy zarówno z małymi podmiotami, jaki i dużymi przedsiębiorstwami
 • Szkolenia prowadzi w przyjaznej atmosferze, dostosowując sposób komunikacji do odbiorcy
 • Biegła znajomość języka angielskiego umożliwia prowadzenie szkoleń w dwóch językach

Przeczytaj więcej o zakresie działalności służby bhp w zakładzie pracy w naszym wpisie na blogu:

Skontaktuj się z nami

przedstawimy dobrą ofertę!

 • +48 579 643 565
 • usł. bhp i szkolenia
 • Complex Kowalik
  ul. Polna 12 55-003 Wojnowice, gm. Czernica
 • NIP: 8842295862
  REGON:383564674

FORMULARZ KONTAKTOWY

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Complex Kowalik Piotr Kowalik z siedzibą w Wojnowicach przy ul. Polnej 12.
2. Celem zbierania danych jest wyłącznie kompleksowa i prawidłowa realizacja usług oferowanych przez Complex Kowalik.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia oferty i realizacji umowy/usługi oferowanej przez Complex Kowalik. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe pełna realizacja usługi (np. wystawienie faktury sprzedaży).
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.