Kursy SEP

Prowadzimy kursy i szkolenia SEP, dzięki którym można uzyskać kwalifikacje Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Osoby myślące o zdobyciu nowych uprawnień zawodowych, zapraszamy do uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez nasz ośrodek szkoleniowy. Szkolenia oraz uprawnienia zdobyte po zdaniu państwowego egzaminu, znacząco wzmocnią pozycję pracownika na rynku pracy.

Uprawnienia energetyczne

SZKOLENIA Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM

GRUPY ENERGETYCZNE

Elektryczne

Szkolenie oraz egzamin skierowane są do osób zajmujących się eksploatacją oraz dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energie elektryczną

Cieplne

Szkolenie oraz egzamin skierowane są do osób zajmujących się eksploatacją oraz dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń ciepłowniczych

Gazowe

Szkolenie oraz egzamin skierowane są do osób zajmujących się eksploatacją oraz dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe

Szkolenia prowadzone są w dwóch formach

Online

Czas trwania szkolenia zakończonego egzaminem to ok. 4h. Szkolenie ma charakter webinaru na żywo z wykładowcą i czatem, na którym można zadawać pytania. Po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin on-line.

Cena zawiera:

• Przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia
• Materiały szkoleniowe w wersji online
• Przeprowadzenie egzaminów
• Wydanie Zaświadczeń po pozytywnym ukończeniu egzaminu
• Wydanie świadectw kwalifikujących do pracy w Polsce i UE
• Przydzielenie opiekuna z ramienia naszej firmy

Terminarz:

Szkolenie G1/G2/G3:
poniedziałek - piątek
godz. 9.00 lub 16.00
sobota, niedziela o godz. 9.00
(za dodatkową opłatą)

Szkolenie pomiarowe G1P:
wtorek i czwartek o godz. 15.00
poniedziałek, środa, piątek
godz. 9.00 (sobota za dodatkową opłatą)

Cennik:

Koszty egzaminu państwowego
w 2023 roku wynoszą:
egzamin z eksploatacji - 349 zł
egzamin z dozoru - 349 zł

Cena szkolenia jest indywidulanie dobierana dla każdego klienta i zależna od ilości zgłoszonych osób.

Stacjonarnie

Oferta kierowana do grup powyżej 10 osób

Czas trwania szkolenia z egzaminem to ok. 4h. Wykładowca przyjeżdża na adres wskazany przez klienta i przeprowadza szkolenie po czym każdy z uczestników przystępuje do egzaminu ustnego.

Cena zawiera:

• Przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia
• Materiały szkoleniowe w wersji online
• Przeprowadzenie egzaminów
• Wydanie Zaświadczeń po pozytywnym ukończeniu egzaminu
• Wydanie świadectw kwalifikujących do pracy w Polsce i UE
• Przydzielenie opiekuna z ramienia naszej firmy

Terminarz:

Termin szkolenia należy ustalić z opiekunem co najmniej 2 tygodnie przed wydarzeniem oraz potwierdzić poprzez wysłanie listy osób zainteresowanych wraz z wyszczególnionymi egzaminami.

Cennik:

Koszty egzaminu państwowego
w 2023 roku wynoszą:
egzamin z eksploatacji - 349 zł
egzamin z dozoru - 349 zł

Cena szkolenia jest indywidulanie dobierana dla każdego klienta i zależna od ilości zgłoszonych osób.