Zakres usług bhp

O zakresie działalności służby bhp w zakładzie pracy mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109,poz.704):